Bli medlem

BLI MEDLEM AV NORSK ARKIVRÅD!

Medlemsfordeler:
Du får tilsendt invitasjoner til alle kurs og seminarer, og kan delta til medlemspris.
Du får tidsskriftet Arkivråd fire ganger i året.
Du blir invitert til medlemsmøter i din region.
Du kan søke om stipend.
Du får mulighet til å utvide ditt arkivfaglige nettverk og å øke din kompetanse.

  • A-medlemskap er for bedrifter og koster kr. 1000,- pr. år.
  • B-medlemskap er for privatpersoner og koster kr. 300,- pr. år
  • For pensjonister koster medlemskapet kr. 100,- pr. år.

Bedriftsmedlemmer kan få inntil tre deltakere på Norsk Arkivråds arrangement til medlemspris.

Medlemskapet løper inntil det blir sagt opp skriftlig.

Skjema for innmelding

Alternativt kan innmelding skje til NAs sekretariat:
Telefon: 22 20 28 90

E-post: postmottak@arkivrad.no