Innmelding

Bli medlem i Norsk Arkivråd

Fyll ut skjemaet nedenfor. Feltene merket med rød stjerne er påkrevde.

Medlemskapet løper inntil det blir sagt opp skriftlig.
 

  • A-medlemskap er for bedrifter og koster kr. 1000,- pr. år.
  • B-medlemskap er for privatpersoner og koster kr. 300,- pr. år
  • For pensjonister koster medlemskapet kr. 100,- pr. år.
Navn på personen eller virksomheten som ønsker medlemskap.
Postadresse. Brukes bla. til utsendelse av medlemsbladet.
Fakturaadresse, dersom annen enn postadresse.
Påkrevd ved EHF-faktura!
Epostadresse til personen eller virksomheten (postmottak) som ønsker medlemskap.