Innmelding

Bli medlem i Norsk Arkivråd

Fyll ut skjemaet nedenfor. Feltene merket med rød stjerne er påkrevde.

Medlemskapet løper inntil det blir sagt opp skriftlig.
 

  • A-medlemskap er for bedrifter og koster kr. 1000,- pr. år.
  • B-medlemskap er for privatpersoner og koster kr. 300,- pr. år
  • For pensjonister koster medlemskapet kr. 100,- pr. år.