Stillingsannonser

Her vil Norsk Arkivråd legge ut relevante stillinger.
Ønsker du at vi skal publisere din stillingsannonse - send logo i jpg-format, og annonseteksten i word-format, til postmottak@arkivrad.no. Det er gratis å annonsere.

Abonner på RSS

Vil du være med på å videreutvikle og drifte Luftfartstilsynets digitale dokumenthåndtering? Luftfartstilsynet har ledig fast stilling som arkivleder i seksjon for front, sertifikat og registre.
Vil du bidra til utvikling av Information Management i Forsvaret? Cyberforsvarets Våpenskole på Jørstadmoen på Lillehammer har nå ledig en fast stilling som seniorrådgiver Information Management (IM). Vi søker deg som skal ha ansvar for faglig oppfølging av eksisterende portefølje innenfor IM, og bidra til utvikling av IM i Forsvaret. Du må ha høyere utdanning, fortrinnsvis innen IKT, og god erfaring innen arkiv- og informasjonsforvaltning.
Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som er opptatt av utvikling og kan bidra til å forenkle og støtte arbeidsprosesser. Du vil inngå i et team med engasjerte og dyktige kollegaer. Byarkivet har ansvar for de data som mottas, lagres, logges, bearbeides eller distribueres i en omfattende portefølje med løsninger og fagsystemer som benyttes i kommunal forvaltning. Du skal sikre fremdrift iht våre avtaler hos leverandør og forvaltning i henhold til gjeldende arkitektur og målsetninger. Du vil ellers bistå avdelingen innenfor andre tekniske områder, avhengig av behov.