Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                                               

Det blir presentasjon av punktene i UDA og diskusjon om hva disse betyr for arkivansatte. Vi tar også opp forslaget til ny arkivforskrift og gir innspill til hvordan man kan skrive høringssvar.
Nestleder Anja Jergel Vestvold og styremedlem Ingvild Korsnes Daasvand deltok med innlegg i høringen.
Høringsnotat med forslag om endring av arkivforskriften er akkurat sendt ut. Høringsfristen er 15. januar,
Norsk Arkivråds leder Marianne Høiklev Tengs og nestleder Anja Jergel Vestvold har i dag vært på Stortinget og holdt innlegg i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring.
NA har lenge argumentert for en endring av arkivlov og forskrift og var spent på oppmerksomheten det skulle få i årets statsbudsjett. Dessverre er det ikke mye nytt å finne i budsjettet utover det vi visste.
International Council on Archives (ICA) avholdt i begynnelsen av september en konferanse i Seoul, Sør-Korea. Mottoet for konferansen var «Archives, Friendship and Harmony». Nesten 260 foredragsholdere fra 58 land ga et stort mangfold! Neste års ICA-møte finner sted i Mexico City og gir nye muligheter for erfaringsdeling og nettverksbygging på tvers av landegrenser. Norsk Arkivråd har mottatt reisebrev fra tre deltakere.
Utvalget skal foreta en samlet gjennomgang av den eksisterende forvaltningsloven og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget har bedt om innspill i en åpen høring.
Vilde Ronge og ICAs president David Fricker annonserte i den avsluttende plenumssesjonen på ICA konferansen i Seoul i dag vinnerne av de tre kategoriene i The SPA Film Festival 2016! I tillegg er vinneren av The Peoples Award kåret, stemt frem av publikum over hele verden, via Norsk Arkivråds nettside.