Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                                               

NA mener at KMD foretar en grundig drøfting på disse områdene, men påpeker at de arkivmessige sidene av saken nesten er fraværende.
Det har nå vært medlemsmøter i alle regionene med diskusjon og mulighet for innspill til utvalget som skal utarbeide blant annet ny arkivlov.
Regjeringen har nedsatt et lovutvalg til å revidere arkivloven. Norsk Arkivråd ønsker nå å komme med innspill til dette utvalget og ønsker din hjelp.
Arkivverket har laget en egen beta-side for utprøving av nye ideer, produkter og tjenester. Med dette ønsker de å bidra til at offentlige virksomheter legger til rette for nytenkning og samarbeid på sine fagområder.
Nyutdannede arkivarer søkes!
For 2018 får vi kr. 500.000,- i støtte fra Kulturrådet. Midlene skal i sin helhet brukes til å drive kompetansehevende arbeid blant medlemmene - innen blant annet digitalisering i dokumentasjon- og arkivforvaltning, praktisk tilnærming til kommunereform, samt internkontrollrutiner for dokumentasjon og arkiv, og tjenesteavtaler innen funksjonen.
Nå har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avgitt innstilling, og saken skal behandles av Stortinget 18. januar 2018:
Marianne Høiklev Tengs, styreleder i Norsk Arkivråd og Vilde Ronge, president for Section of Professional Associations (SPA) deltok på ICA konferansen i Mexico City.