Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                                               

Norsk Arkivråd deler ut både medlemsstipender og stipender til utvikling av læremidler. Husk søknadsfristen 1. september!
På våre nettsider kan du nå se alle de ni arkivfilmene som er nominert til priser i tre kategorier i The SPA Film Festival 2016, og du kan være med på å avgjøre hvem som blir vinneren av The People’s award!
Stortingetets flertall fulgte finanskomiteens innstilling, og viser til at regjeringen vil legge et digitaliseringsanlegg for arkiv på Tynset, mens løsningen for depot og lokalisering av papirdokumenter må utredes videre.
Styreleder Marianne Høiklev Tengs og nestleder Anja Jergel Vestvold hadde korte møter med to av politikerne i Stortingets familie- og kulturkomité; Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen og Høyres Mette Tønder. Revisjon av arkivloven og forskriften stod på agendaen på begge møtene. Vi møtte politikere som hadde gledet seg til å møte oss etter å ha vært på «arkivturné» blant annet til Riksarkivet. NA argumenterte for at det er lite hensiktsmessig med en trinnvis revisjon av arkivforskriften slik det ligger an til nå. Vi ønsker oss en samlet revisjon av både lov og forskrift.
Avisen Østlendingen skriver at et samlet storting ber regjeringen følge opp arbeidet med Norsk helsearkiv på Tynset og å realisere et bygg som også skal huse helsearkivets historiske papirdokumenter så vel som de elektroniske og de som blir digitalisert.
Norsk Arkivråd har sendt svar på høring om «Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt - Evaluering av offentleglova»
I forslaget står det blant annet at Kulturdepartementet undersøker flere løsninger for depot for bevaring av eldre og avsluttede papirbaserte arkiv fra statsforvaltningen, og at Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide en mulighetsstudie for arkivbygg på Tynset.
Innen 1. april skulle 139 statlige etater ha tatt i bruk sikker digital postkasse. I følge NRK er det bare 44 som rakk fristen. – Den viktigste grunnen til forsinkelsen er oppgradering av saks- og arkivsystemer til å sende dokumenter digitalt. Vi er i dialog med alle som fortsatt jobber med dette, og regner med at samtlige etater snart er i mål, sier avdelingsdirektør i Difi, Torgeir Strypet, til NRK.