Budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomité

Ingvild Korsnes Daasvand fra Norsk Arkivråds landsstyre har i dag vært på Stortinget og holdt innlegg i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring.

Vi tok blant annet opp at vi savner representasjon fra arkivdanningssiden i arkivlovutvalget.

 

Les innlegget

Se innlegget i Stortingets videoarkiv - (NAs innlegg - fra min. 48 i videoen)