Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut tre ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.

Arkivråd 1/2013

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Ut mot havet. Hafslund Dokumentservice etter Årets arkiv 2012
Jan Henning Sørensen, Hafslund

Med offentleglova i fire år
Sissel Ødegård, Arkivråd

Hva er DIAS-prosjektet og hvordan påvirker det oss i vår arkivdanning?
Bente Andersen Sundlo, Arkivråd
Hospitering ved Riksarkivet
Anita Engan, Melhus kommune

Arkivakademiet på HiOA
Sissel Ødegård, Arkivråd

Hvem tror vi at vi er?
Bente Andersen Sundlo, Arkivråd

Noark 5, fri programvare og DOTS som ikke er en kjeks
Jean-Philippe Caquet, Arkivråd

Arkivmeldingen
Sissel Ødegård, Arkivråd

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Arkivråd 4/2012

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Med WikiLeaks på dagsorden. ICA-konferansen i Australia 2012
Jorunn Bødtker og Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Foreslå kandidater til prisen Årets arkiv!

Årets arkiv 2012: Hafslund
Sissel Ødegård, Arkivråd

Små løft og store løft – den vanskelige reisen
Bente Andersen Sundlo, Arkivråd

Arkivaren og det hemmelege. Nokre refleksjonar om makt, lekkasjar og etikk i ei wikitid
Gudmund Valderhaug

Studietur til London 17.-21. oktober 2012
Jean-Philippe Caquet, Arkivråd

ARMA 2012
Geir Håvard Ellingseter, Norsk Arkivråd

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

Arkivråd 3/2012

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Arkivråd

Digital dugnad til grunnlovsjubileet 2014
Turid Wammer, Norges Bank

Økt innsyn i Trondheim kommune
Kari Myhre, Trondheim byarkiv

Metope – noen tanker om kunsten å forevige det forgjengelige
Ine Fintland og Torkel Thime, Statsarkivet i Stavanger

Staten, historikerne og folket – brukerne som formet arkivene
Harald Lindbach

Portrett – Dan Tran
Sissel Ødegård, Arkivråd

Er DU den vi leter etter?
Kursutvalget, sekretariatet og redaksjonen

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Sider