Påmelding, Seminar Arkivtjenesten i omorganiseringer – Organisering av samordnede arkivtjenester, 14. mars 2019 i Oslo

Bindende påmelding til Norsk Arkivråds Seminar, 14. mars 2019 i Oslo.
Avbestillingsregler

Seminaravgift:
for Norsk Arkivråds medlemmer kr. 2900,-
for ikke-medlemmer kr. 3900,-

Ønsker du invitasjoner og informasjon fra oss kan du melde din e-postadresse inn ved å kopier lenken nedenfor inn i en ny fane:
http://www.arkivrad.no/informasjonsbrev