Påmelding, Seminar Offentlighet og innsyn, 30. januar 2018 i Oslo

Bindende påmelding til Norsk Arkivråds Seminar, 30. janaur 2018 i Oslo.
Avbestillingsregler

Seminaravgift:
for Norsk Arkivråds medlemmer kr. 2600,-
for ikke-medlemmer kr. 3600,-