Norsk Arkivråd har svart på høring om forslag til langsiktig strategi for Altinn.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og resten av regjeringen støtter Riksarkivarens forslag til omorganisering av Arkivverket. "Den organiseringen Arkivverket har i dag er ikke tjenlig for å møte de utfordringene etaten står overfor", uttaler kulturministeren.

Fristen for innsendelse av bidrag er forlenget til 15. mars. Det har kommet inn mange bidrag, men juryen ønsker seg flere filmer med dokumentasjonsforvaltning/arkivdanning som tema! Har du/din virksomhet laget en film som kan være aktuell? Send inn bidrag via påmeldingsskjemaet på vår nettside.

Det svenske Mittuniversitetet tilbyr en ny masterutdanning fra høsten 2016. Norske borgere kan søke på utdanningen, som tar to år. Det er ingen obligatoriske samlinger, og for studieretningen «Arkiv- och informationsvetenskap» er det ikke krav om arkiv i grunnutdanningen. Søknadsfrist er 15. april.

Kulturdepartementet har bedt Arkivverket komme med forslag til endringer i arkivforskriften og eventuelt deler av arkivloven. Arbeidet skal skje i dialog med Kulturdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justisdepartementet, KS, LLP og NA vil også bli trukket inn i arbeidet. Forslagene til endringer vil bli sendt på høring.

Årets generalforsamling går av stabelen 6. april kl. 15.30 på Quality Hotel Expo, Fornebu. Møt opp og vær med på å bestemme hva Norsk Arkivråd skal jobbe med i årene fremover!

Norsk Arkivråd deler ut både medlemsstipender og stipender til utvikling av læremidler. Husk søknadsfristen 1. mars!

Det er fortsatt ledige plasser på vårt seminar om offentlighet og innsyn, 10. mars i Oslo. Oxford Research kommer for å fortelle om sin evaluering av offentleglova. Vi stiller spørsmålet - når loven nå er evaluert - hva nå? Saksbehandling av innsynsbegjæringer, nye OEP og flere andre temaer står også på programmet.

Man kan søke om støtte til tiltak som styrker sikring, forvaltning og formidling av samfunnets arkiver. Søknadsfrist er 15. mars.

Prisen gis til et formidlingsprosjekt som har blitt gjennomført siden forrige Arkivmøte i 2013. Det er arrangementskomiteen som er jury, og prisen er en kunstgjenstand. Alle som ønsker det, kan foreslå kandidater til prisen. Vinneren vil måtte holde et kort innlegg om sine formidlingsresultater under Arkivmøtet.

Sider