NA har avgitt høringssvar til Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet.

Riksarkivet har bidratt med midler slik at Norsk Arkivråd kunne gjennomføre møter i alle regioner om UDA - Verdenserklæringen om Arkiver. Samtidig fikk vi også muligheten til å gjennomgå forslaget til ny arkivforskrift og gi innspill til utforming av høringssvar.

Norsk Arkivråd har lenge etterlyst revidering av arkivloven og onsdag ettermiddag kom gladmeldingen!

Det blir presentasjon av punktene i UDA og diskusjon om hva disse betyr for arkivansatte. Vi tar også opp forslaget til ny arkivforskrift og gir innspill til hvordan man kan skrive høringssvar.

Høringsnotat med forslag om endring av arkivforskriften er akkurat sendt ut. Høringsfristen er 15. januar,

Norsk Arkivråds leder Marianne Høiklev Tengs og nestleder Anja Jergel Vestvold har i dag vært på Stortinget og holdt innlegg i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring.

NA har lenge argumentert for en endring av arkivlov og forskrift og var spent på oppmerksomheten det skulle få i årets statsbudsjett. Dessverre er det ikke mye nytt å finne i budsjettet utover det vi visste.

International Council on Archives (ICA) avholdt i begynnelsen av september en konferanse i Seoul, Sør-Korea. Mottoet for konferansen var «Archives, Friendship and Harmony». Nesten 260 foredragsholdere fra 58 land ga et stort mangfold! Neste års ICA-møte finner sted i Mexico City og gir nye muligheter for erfaringsdeling og nettverksbygging på tvers av landegrenser. Norsk Arkivråd har mottatt reisebrev fra tre deltakere.

Utvalget skal foreta en samlet gjennomgang av den eksisterende forvaltningsloven og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget har bedt om innspill i en åpen høring.

Sider