Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har inntil videre frafalt kravet om at SvarUt skal sende dokumenter, og ikke bare lenker, til den digitale postkassen.

Norsk Arkivråd har holdt innlegg på budsjetthøringene i både Kommunal- og forvaltningskomiteen og Familie- og kulturkomiteen.

Trine Nesland, redaktør av Arkivråd, deltok som NAs representant på ARMA-konferansen i Washington, 5.-7. oktober.

Regjeringen avlyser planene om et arkivdepot for papir på Tynset. I stedet vil den legge et digitaliseringsanlegg for arkivsektoren dit.Det er også klart at Arkivverkets forslag om satsning på eArkiv som felleskomponent i forvaltningen ikke får penger.

NAs styreleder Marianne Høiklev Tengs og Vilde Ronge, NAs representant som styremedlem i ICAs seksjon SPA (Section of professional Associations) har deltatt på ICAs konferanse på Reykjavik.

Computerworld har publisert en artikkel om at «Søkekaos truer effektiviteten og forsinker saksbehandling». Infact har gjort en undersøkelse for Virtualworks, og den viser at norske arbeidstakere bruker svært mye tid på søk og gjenfinning.

Det 7. norske arkivmøtet arrangeres på Quality Hotel Expo på Fornebu 5.-6. april 2016. Arrangementskomiteen jobber med programmet, og vil gjerne ha hjelp. Derfor inviterer den til å sende inn forslag om foredragsholdere og temaer.

Norsk Arkivråd har levert høringssvar om Noark 5 tjenestegrensesnitt.

Norsk Arkivråd har svart på høring fra Difi om revisjon av Forskrift om IT-standarder i forvaltningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå publisert en oppdatert veileder til eForvaltningsforskriften.

Sider