Innen 1. april skulle 139 statlige etater ha tatt i bruk sikker digital postkasse. I følge NRK er det bare 44 som rakk fristen. – Den viktigste grunnen til forsinkelsen er oppgradering av saks- og arkivsystemer til å sende dokumenter digitalt. Vi er i dialog med alle som fortsatt jobber med dette, og regner med at samtlige etater snart er i mål, sier avdelingsdirektør i Difi, Torgeir Strypet, til NRK.

Regjeringen.no omtaler meldingen slik: "Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre hvordan IKT kan legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet og presenterer nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen)."

I strategien står det bl.a. dette om arbeidet med revisjon av arkivregelverket: "....Revisjon av arkivforskrifta, og eventuelt delar av arkivlova, for blant anna å tilpasse arkivregelverket betre til digitalisering. Ein vil blant anna vurdere behov for endring slik at offentlege organ kan ta i bruk skytenester med serverar utanfor Noreg for arkiv." Det vil si at offentlig sektor må vente på disse avklaringene før skytjenester tas i bruk.

Juryen, bestående av styremedlemmer fra ICAs seksjon SPA (Section of Professional Associations) har gått gjennom de 66 innkomne bidragene og plukket ut ni finalister. To av finalistene er norske!

Sivilombudsmannen har gjennomført en undersøkelse av Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker. Undersøkelsen viser at departementets behandling av innsynssaker i mange tilfeller er tilfredsstillende. Det er likevel noen mangler ved departementets behandling av slike saker. Departementet har ikke hatt tilstrekkelig oversikt over innsynskravene, og dette har medført at departementet i flere tilfeller ikke har gitt svar til den som har bedt om innsyn.

Prisen ble utdelt på vegne av Norsk Arkivråd av leder av Stortingets familie- og kulturkomitee Svein Harberg på det 7. norsk arkivmøtet på Fornebu.

Vi har fått reisebrev Vilde Ronge, NAs representant som styremedlem i ICAs seksjon SPA (Section of professional Associations). SPA har hatt møte i Troyes i Frankrike. Der har de blant annet plukket ut finalistene til filmfestivalen de arrangerer i forbindelse med ICA-konferansen i Seoul i september. Resultatet av juryens arbeid publiseres på våre nettsider om ikke så lenge, så følg med!

18. mars ble den nye helsearkivforskriften fastsatt. Høringsfristen var 1. april 2014, men nå er den altså fastsatt! Norsk Arkivråd merker seg at ordet «Tynset» ikke er nevnt i forskriften.

Norsk Arkivråd har sendt svar på høring om NOU 2015:13 "Digital sårbarhet – sikkert samfunn — Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden".

Norsk Arkivråd har svart på høring om forslag til langsiktig strategi for Altinn.

Sider