Aktiv desember med diskusjonsmøter i fire regioner

Riksarkivet har bidratt med midler slik at Norsk Arkivråd kunne gjennomføre møter i alle regioner om UDA - Verdenserklæringen om Arkiver. Samtidig fikk vi også muligheten til å gjennomgå forslaget til ny arkivforskrift og gi innspill til utforming av høringssvar.

I desember har vi  gjennomført møter om to overordnede og styrende dokumenter for faget vårt, nemlig Verdenserklæringen om Arkiver og forslag til ny arkivforskrift. Møtene er før jul gjennomført i Lillesand, Trondheim og Bergen. Møtene ble ledet av Anja Jergel Vestvold (nestleder i landsstyret), sammen med André Neergaard (medlem i kursutvalget) og Marianne Høiklev Tengs (leder i landsstyret) i henholdsvis Trondheim og Bergen.

Jorunn Bødtker og Geir Magnus Walderhaug ledet medlemsmøte om forslaget til ny arkivforskrift for Region Øst i Oslo.

I møtene der Verdenserklæringen for Arkiver har vært tema har vi forsøkt å ta dette overordnede og viktige dokumentet ned til hverdagens problemstillinger. Vi har hatt dialog om hvordan formuleringene kan brukes til å fortelle hva som er vesentlig ved forvaltning av arkiv og dokumentasjon og utfordret hverandre til å bruke formuleringene, men også underbygge med mer håndfaste problemstillinger som vi møter. Riksarkivet har bidratt med midler til å gjennomføre møtene om Verdenserklæringen.

Etter å ha diskutert Verdenserklæringen fortsatte møtene med å belyse endringer i forslaget til ny arkivforskrift. Innledere og deltakere har delt synspunkter og egne erfaringer for å belyse hva som oppfattes som positive endringer og hvor forslaget er mer problematisk. Det har ikke manglet på engasjement verken om forankring av arkivansvaret i organisasjonen, innføring av internkontroll eller en mulig av lagring av digitale arkiv utenfor landets grenser.

Diskusjonene har vært gode og veldig nyttige! Vi håper det har gitt en god start på arbeidet med å utarbeide svar på høringen om endringer i arkivforskriften. Fristen for å gi svar er 15. januar 2017.

Det er gøy med engasjement og faglige diskusjoner, både når det gjelder erklæringer om arkiv og hva dette har å bety for arkivarer i deres daglige virke. Tusen takk til alle som var med på møtene og bidro! 

Neste møte holdes i Tromsø den 11. januar etter samme opplegg, og vi ønsker alle interesserte velkommen! Se informasjon om møtet her.

Landsstyret jobber videre med å markedsføre Verdenserklæringen og forbereder et høringssvar vedrørende ny arkivforskrift på vegne av Norsk Arkivråd.