Arbeid med revisjon av bevarings- og kassasjonsregler er startet

Riksrevisjonen har i sin rapport om arkivarbeidet i kommunal sektor kommet med sterk kritikk av at bevarings- og kassasjonsregelverket ikke er oppdatert, og Riksarkivaren har derfor nå nedsatt styringsgruppe, prosjektgrupper og referansegruppe.

Riksarkivaren får sterk kritikk for at kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommuner har vært utdaterte i flere år, og at de utdaterte bestemmelsene kan føre til arkivtap. De utdaterte reglene har medført at det er vanskelig for kommunene, fylkeskommunene og de statlige organene å vite hvilket arkivmateriale som skal tas vare på for ettertiden.

Dette kommer fram i den undersøkelsen som er gjennomført av Riksrevisjonen.

Riksarkivaren har derfor etablert et prosjekt som skal oppdatere bestemmelsene om bevaring og kassasjon for kommuner, fylkeskommuner og statlige organ.  Se brev om arbeidet her og hvem som er med.
Tidsplanen som var varslet i brev av 8.oktober, er reglene skal ferdigstilles i løpet av 2011, med en høringsversjon som tentativt skal foreligge innen utgangen av 1. kvartal 2011.

Det blir spennende å se om dette bare blir flikking på gammelt regelverk der kassasjon er knyttet til arkivnøkkel, eller om prosjektet tar tak i Bevaringsutvalgets prinsipper.