Årets arkiv, hjelp oss å finne kandidater!

Norsk Arkivråd skal dele ut pris for å hedre arkivarer, og vi trenger din hjelp!

Norsk Arkivråd har besluttet å opprette en egen pris for å hedre arkiver i arkivdannende institusjoner.
Vi håper at dette vil stimulere til utvikling, og dessuten være til inspirasjon for alle som jobber innen arkivdanning.
For å finne aktuelle kandidater til prisen er vi avhengig av deg!

Vet du om et arkiv som du synes fortjener å få denne utmerkelsen? Da vil vi gjerne at  du tar kontakt med oss.
Alle medlemmer har rett til å foreslå kandidater, og du må legge ved nødvendige opplysninger om arkivet, samt en begrunnelse for hvorfor nettopp dette arkivet skal tildeles prisen ”Årets arkiv”.

Årets jury:

Gunn Karin Gjul, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag, og leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.   

Karen Anderson, professor II i arkivistikk ved Høgskolen i Oslo

Bjørn Westlie, journalist i Dagens Næringsliv

Vilde Ronge, leder for Norsk Arkivråd

Sissel Ødegård, redaktør for Arkivråd

 

Statutter for prisen:
 

1. Prisen «Årets arkiv» er opprettet av Norsk Arkivråds landsstyre. Prisen vil bli utdelt første gang under Norsk Arkivråds 50-årsjubileum i 2011.

2. Prisen tildeles et dagligarkiv eller arkiv innen arkivdanning som har vært innovative i forhold til å møte arkivets brukergrupper. Arkivet må ha en sentral rolle i den virksomheten det er en del av,og bli brukt til å støtte opp om virksomhetens mål. Arkivet må være et godt styringsredskap for virksomheten og bidra aktivt til faglig utvikling i arkivmiljøet.  Framtidsretting, god kunnskapsformidling og markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet,god dokumentfangst, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen. Det er tilstrekkelig
å oppfylle ett av disse kriteriene for å kunne bli nominert til prisen.

3. Prisen er en kunstgjenstand.

4. Juryen består av 3-5 personer, utpekt av Norsk Arkivråds landstyre. Juryens leder er NAs leder. Juryens behandling
er konfidensiell og beslutningen kan ikke overprøves.

5. Alle medlemmer i Norsk Arkivråd har forslagsrett.

6. Prisen kunngjøres i Arkivråd og på Norsk Arkivråds nettsider. Alle kandidater offentliggjøres oggis en kort presentasjon i Arkivråd. Juryen samler seg om tre finalister som får en bredere omtale.

7. Norsk Arkivråd dekker om nødvendig reise og opphold for en representant for prisvinneren ved utdeling av prisen. Juryens arbeid legges opp til gitte budsjettrammer.

8. Det sittende landsstyre avgjør til enhver tid om prisen fortsatt skal deles ut.

Forslag på kandidater sendes til Norsk Arkivråd på e-post: postmottak@arkivrad.no innen

1. februar 2011