”Arkiv-Norge i harnisk over forfordeling”

Dette er tittelen på en fersk artikkel i Kommunal Rapport. Utkastet til stortingsmeldingen om arkiv er unntatt offentlighet som intern. Likevel har arkiv-gruppa i KS fått tilgang på dokumentet.

Leder i Norsk Arkivråd, Vilde Ronge, reagerer på at KS har fått tilgang til stortingsmeldingen, og uttaler til Kommunal Rapport at hun synes dette er uryddig av departementet.

Les artikkelen i Kommunal Rapport