Arkivdanning i Stortingets spørretime

I spørretimen 10. november stilte Olemic Thommessen spørsmål til statsråd for FAD, Rigmor Aasrud, om hva hun vil gjøre for å styrke arbeidet med arkivdanningen i offentlig sektor.

I spørretimen 10. november stilte Olemic Thommessen spørsmål til statsråd for FAD, Rigmor Aasrud, om hva hun vil gjøre for å styrke arbeidet med arkivdanningen i offentlig sektor. Hva hun svarte kan du lese her.

Norsk Arkivråd hadde tidligere i høst et møte med Olemic Thommessen, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av Stortingets familie- og kulturkomité. Vi fortalte ham at vi er bekymret for hva som skjer med arkivdanningen når alle arkivstillingene i ABMU overføres til Kulturrådet. Vi mener at det er behov for en faglig instans for arkivdanningsfeltet, og foreslår at ansvar for arkivdanningen overføres til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).
Dette forslaget har vi tidligere også kommet med i et brev til Kulturdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.