Arkivet i Utdanningsdirektoratet er Årets arkiv 2019!

Vi gratulerer!

Prisen ble delt ut på Norsk Arkivråds høstseminar i dag.

Juryens begrunnelse:
Utdanningsdirektoratet har gjort en klok beslutning med å tenke fremover og satse på RPA og har nå fått en digital medarbeider i roboten Bertil. Dette er fremtiden, og vi kommer ikke utenom en kraftig gjennomgang av arbeidsprosesser og automatisering av arbeidsoppgaver for å tilrettelegge for en mer effektiv hverdag. De har en imponerende delingskultur ved at de stiller opp på konferanser og seminarer, dette medvirker til at flere kan få kunnskap om RPA, og siden de fokuserer på å formidle sine erfaringer og kunnskapen sin i en travel hverdag forsterker dette Udir som en verdig kandidat til årets arkiv. Juryen er veldig imponert over det arbeidet de har gjort, og hvilke resultater de allerede har oppnådd. På bakgrunn av dette innstilles Utdanningsdirektoratet til nummer en av årets arkiv.

Juryen har bestått av:
- Anja Jergel Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd (juryens leder)
- Anneli Sundqvist, førsteamanuensis, fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for
  arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet
- Maria Rytterager, redaktør av Arkivråd
- Martin Hill-Oppegård, seniorrådgiver, Barne- og familiedepartementet, og tidligere
  sekretariatsleder for arkivlovutvalget

Prisen er et fotografi av kunstneren Ansgar Valbø.