Arkivmeldingen

Statsministerens kontor har offentliggjort listen over planlagte proposisjoner og meldinger til Stortinget i vårsemesteret. Arkivmeldingen står ikke på denne listen.

Norsk Arkivråd har tatt en telefon til Kulturdepartementet. Der fikk vi beskjed om at de jobber for å få meldingen ferdig, og at det fortsatt er en viss mulighet for at den kan bli behandlet i Stortinget før sommeren. Vi vil følge med, og orientere våre medlemmer her på nettsiden.