Arkivverket Beta

Arkivverket har laget en egen beta-side for utprøving av nye ideer, produkter og tjenester. Med dette ønsker de å bidra til at offentlige virksomheter legger til rette for nytenkning og samarbeid på sine fagområder.

"Arkivverket Beta er etablert som en kommunikasjonskanal hvor vi ønsker å teste nye ideer, få tilbakemeldinger fra ulike målgrupper, og prøve ut nye løsninger på et tidlig tidspunkt. Dette kan blant annet bidra til å redusere utviklingstiden i pågående prosjekter og sørge for at våre tjenester setter brukere i sentrum. Nettsiden er også et ledd i vårt ønske om å jobbe mer fleksibelt og brukerrettet. 

Behovet for en ny kommunikasjonskanal bygger på en erkjennelse om at utfordringene på arkivområdet i stadig større grad må løses gjennom tverrfaglig samarbeid. Vi har ikke hele fasiten på hva som er gode løsninger. Derfor leter vi etter svar både internt og eksternt. Vi håper at du vil delta i debatten ved å komme med dine kommentarer og synspunkter på det vi publiserer!" (https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/arkivverket-beta)