Byrådens tabbe er vår felles utfordring

Les Norsk Arkivråd og Arkivforbundets felles arkivfaglige kommentar til debatten i VG:

 

Styreleder i Norsk Arkivråd Anja Jergel Vestvold har skrevet en kronikk i VG sammen med styreleder i Arkivforbundet Tom Oddby . Der skriver de at det selvsagt er oppsiktsvekkende at byråd Inga Marte Thorkildsen i Oslo oppfordrer til å bryte både offentlighetsloven og arkivloven, men at det dessverre ikke er første gang vi har saker der journalføring og manglende håndtering av offentlige dokumenter blir kjent.

vg.no 18.09. og kopi av innelgget i papirutgaven 19.09.2018