Datatilsynet har pålagt VG å slette nettsamfunnet Nettby

Har du fått med deg debatten på VG.no der VG ber om kommentarer til at Datatilsynet har pålagt dem å slette Nettby?

Norsk Arkivråd har lagt ut følgende kommentar:

”Det er ikke for sent!
Norsk Arkivråd, Norges største interesseorganisasjon for arkiv, har lest ditt innlegg med stor interesse. Vi tror at Riksarkivaren kan være rett mann for denne redningsaksjonen! Dette mener vi av følgende årsaker:

- Arkivlovens formål er å sikre arkiv med vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, jf. arkivloven § 1.

- Loven gjelder på visse områder også for privatarkiv, som Nettby vil falle inn under.

- Sletting (kassasjon på arkivfagspråket) er også regulert i loven. Dersom et arkiv har verdi for ettertiden (forskningsmessig eller kulturell verdi), går arkivloven foran andre lover. Unntak er personregister, men har Datatilsynet gitt pålegg om sletting, da skal Riksarkivaren uttale seg! Jf. arkivloven § 9.

- Riksarkivaren kan registrere enkelte papirarkiv som særskilt verneverdige, jf. arkivloven § 13.

Se ellers fagartikkel på Riksarkivets hjemmeside: http://arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Bevaring-og-kass...

Ta kontakt med Riksarkivet, lyder vår oppfordring!
Hilsen
Vilde Ronge, leder av Norsk Arkivråd”