Generalforsamlingen 2011 – litt for sent!

De årene det arrangeres ”Norsk arkivmøte” pleier vi å holde vår generalforsamling i løpet av konferansen. I år skal det være Arkivmøte i Tromsø 2.- 4. mai.

I våre vedtekter står det at ”Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av første tertial”. Det vil med andre ord si at vi egentlig skal holde vår generalforsamling innen utgangen av april. Men vi har lyst til å fortsette tradisjonen med å holde generalforsamlingen under Arkivmøtet. Det kan vi ikke gjøre uten å få lov av medlemmene våre. Derfor ber landsstyret om at medlemmer som har innvendinger mot at vi arrangerer generalforsamling tre dager for sent, sender en e-post tilpostmottak@arkivrad.no innen 20. januar. Oppgi medlemsnummer i e-posten. Om mer enn en tredjedel av medlemmene våre sier nei til å skyve på generalforsamlingen, må vi finne en annen løsning for generalforsamlingen 2011.