Gladnyhet for Norsk Arkivråd!

For 2018 får vi kr. 500.000,- i støtte fra Kulturrådet.

Midlene skal i sin helhet brukes til å drive kompetansehevende arbeid blant medlemmene - innen blant annet digitalisering i dokumentasjon- og arkivforvaltning, praktisk tilnærming til kommunereform, samt internkontrollrutiner for dokumentasjon og arkiv, og tjenesteavtaler innen funksjonen.

Oversikt Kulturrådets tildelinger for 2018: http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/driftstilskudd/tildelinger/2018