Har du lyst til å skrive arkiv- danningens historie i Norge?

Arkivdanningens historie i Norge etter 1945 og frem til i dag.

Norsk Arkivråd ønsker å få utgitt et skrift om arkivdanningens historie i Norge etter 1945 og frem til i dag. Skriftet skal publiseres i forbindelse med Norsk Arkivråds 50-årsjubileum høsten 2011.

Skriftet begrenses oppad til 80 sider pluss illustrasjoner. Skriftet kan skrives av flere forfattere ved artikler som tar for seg enten tidsperioder eller temaer.

Norsk Arkivråds stipend- og læremiddelkomitéinnstiller til Norsk Arkivråds landsstyre om hvem som får oppdraget. Skriftet/artiklene honoreres med kroner 1150,- pr. manusside à 1652 tegn inkl. mellomrom. Manusfrist er 1. august 2011.

Søknad med skisse over tema eller kronologiske hovedpunkter, lengde, og hvordan man ønsker å jobbe (artikkelbidrag eller eneforfatter) sendes Norsk Arkivråd, innen 1. oktober 2010.

 

Spørsmål kan rettes til Norsk Arkivråds sekretariat på tlf. 22 20 28 90.