Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler

NA har avgitt høringssvar til Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet.

Helse- og sosialdepartmentet sendte ut høringsbrev i september vedrørende høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. NA har avgitt et høringssvar hvor blant annet følgende punkter er kommentert:

- NA er positive til en ansvarlig databehandler for å sikre enhetlig behandling og oppbevaring for alle pasientjournaler
- NA støtter også forslaget om avleveringsplikt for pasientjournaler
- NA synes det er fornuftig med presisering av oppbevaringsplikten, men usikker på hvordan dette skal formuleres i forskriften

Fullstendig høringssvar finnes her.