Høring - Endringar i offentleglova m.m. –innsyn i elektroniske kalendrar og regjeringsdokument m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet har 4. juli sendt på høring et foreslag til endringer i offentleglova, sivilombodsmannsloven og arkivforskriften.

Som JD skriver gjelder foreslaget "eit generelt høve til unntak frå innsyn for innføringar i elektroniske kalendrar, avklaring av innsynsretten for Sivilombodsmannen og andre i regjeringsdokument og enkelte tilknytte dokument og ei føresegn om utsett innsyn for dokument som gjeld saker for EOS-utvalet".

Disse endringer vil være svært aktuelle for våre medlemmer. Norsk Arkivråd vil se på et mulig høringssvar etter sommeren. Innspill fra medlemmene mottas som alltid gjerne!

 

Høringsfristen er 3. september 2018.

Mer om høringen kan du lese på regjeringen sine nettsider.