Høring om endringer i arkivforskriften - hva mener du?

Kulturdepartementet har sendt på høring utkast til to endringer i arkivforskriften. I utkastet foreslår de at arkivverdige sms-er skal unntas fra journalføringsplikten og at de fleste innsynskrav heller ikke skal journalføres, men kun arkiveres.

 

Norsk Arkivråd står på høringslisten. Vi er i gang med arbeidet med høringen, og vi vil gjerne vite hva våre medlemmer mener om forslagene til endringer i arkivforskriften. Send dine kommentarer og innspill til postmottak@arkivrad.no innen 20. desember!

Høringsnotatet