Høringssvar – Riksarkivarens forskrift

NA har avgitt høringssvar til Revisjon av forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift). Som vi påpekte i vårt høringssvar til ny arkivforskrift har vi lenge ment at tiden er moden for å revidere lov- og forskriftsverk for å bedre tilpasse dette til en moderne, digital verden. Vi ser imidlertid at måten dette nå gjøres på i for stor grad preges av hastverk og mangel på helhetstenkning.

En utfordring i vårt arbeid med denne høringen har vært koblingene mellom teksten i dette høringsnotatet og forslagene i utkastet til ny arkivforskrift.

Les vårt høringssvar her