Høstseminar og tillitsvalgtsamling 2018

Denne uken arrangerte vi tillitsvalgtsamling og høstseminaret 2018 i Oslo. Alle tillitsvalgte i NA var invitert for å bidra i arbeidet med NAs strategi for 2019-2021. I tillegg fikk alle prøve seg på heistaler.

vilde_fellessamling_2018.jpg
Vilde Ronge med fersk heistaleverktøykasse.

Våre tillitsvalgte opplevde heissamtale workshopen som svært nyttig.  Det hjelper å være forberedt på hva en skal si dersom en skulle møte lederen eller en annen nøkkelperson i en heis eller foran kaffemaskinen! ​

Vi planlegger å arrangere en heistale workshop i hver region. Så det er bare å glede seg til det!

 

 

 

 

Høstseminaret ble åpnet av riksarkivar Inga Bolstad, som snakket om tingenes tilstand. Videre ble det mange spennende innlegg, om både eFormidling, robotisering, GDPR, digital kompetanse og endring, Arkivlovutvalget, Menon Economics om evalueringen av Noark, Presseforeningens syn på forslaget til endringer i offentlegloven og innsyn i kalendere, og til slutt erfaringer med etablering av tjenesteavtaler. I tillegg gjennomførte vi en Lean Coffe, slik som i fjor, der deltakerne kunne diskutere og snakke sammen istedenfor å kun høre på innlegg hele dagen.

Tirsdag kveld ble det en hyggelig felles middag.

På onsdag delte vi ut prisen Årets arkiv 2018. Det var Statnett SF som fikk tildelt prisen, for sin helthetlige tilnærming til arkivarbeidet både med fokus på prosessledelse og tjenesteorientering.

Presentasjonene fra høstseminaret finner du her

collage.jpg