Hva kan vi bruke bevaringsvurderinger til i digitale arkiv? - digitalt foredrag -

 Martin Bould fra Arkivverket introduserer oss for problemstillinger og mulige løsninger. Bli med oss på et
 spennende foredrag!

 

- bevaringsvurdering og dokumentasjonskrav belyses i dette foredraget opp mot gjeldende lov- og regelverk.

Martins presentasjon for NA 28.10.2021:
2021.10.28 Bevaringsvurdering - dokumentasjonskrav
av Martin Bould, Arkivverket

Vi inviterer til digitalt foredrag, i regi av region Øst og region Midt-Norge.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Start kl. 12.00, slutt senest kl. 13.30.
Lenke og passord til Zoom sendes nå fortløpende i sekretariatets arbeidstid.

Foredraget er i gang og påmelding avsluttet.