ICA-konferansen 2019: Designing the archives

Leder, nestleder og sekretariatsleder har vært på ICA-konferanse (International Council on Archives) og møter med andre arkivorganisasjoner i Australia.

ICAs årlige konferanse ble i år holdt i Adelaide, Australia. Nestleder NA, Vilde Ronge, er leder for et av ICAs organ; Section of Professional Associations (SPA), og hadde i den forbindelse flere oppgaver både før og under konferansen. På konferansen i år deltok også sekretariatsleder Susannah Thorbjørnsen og leder Anja Jergel Vestvold. 

Tittel på konferansen «Designing the archive» handler om å sette menneskene i senter for det vi gjør, hvordan en menneske-sentrert tilnærming til arkivene kan bidra til verdi for innbyggere, kunder, interessenter og samfunn. Dette temaet var tydelig i flere av foredragene blant annet Michelle Caswells foredrag om en feministisk erkjennelsesteori som grunnlag for bevaring og Elisabeth Shepherds foredrag om dokumentasjon av barn i barnevernet. Begge var opptatt av å se på hvordan stemmene til de menneskene som arkivet dokumenterer kommer frem. De problematiserte hvordan tradisjonell forvaltning og tilgjengeliggjøring av arkivet ikke er opptatt av behovene til den brukeren eller den arkivet dreier seg om. Måten arkivene forvaltes kan til og med gjøre dem mindre tilgjengelige for disse gruppene.

Som en del av avslutningsseremonien delte Vilde, på vegne av juryen, ut priser til de beste arkivfilmene som var nominert til SPA Film Festival 2019. Bærum kommunes arkivtjeneste vant i kategorien Best film "portraying the relevance and importance of archives and records management". Bærum var nominert sammen med en film fra Kina og en fra Italia. Alle de 12 nominerte filmene, deriblant Bærums, finnes på ICA's nettside: www.ica.org. NA gratulerer!

Etter at konferansen var over hadde vi møter med to australske interesseorganisasjoner som ligner NA, The Records and Information Management Professionals Australasia (RIMPA) og Australian Society of Archivists (ASA). I møtene diskuterte vi blant annet hvordan digitaliseringen påvirker faget vårt og endrer kravene som settes til oss. Selv om vi holder til på hver vår side av kloden opplever vi mye av de samme utfordringene og utviklingstrekkene. Møtet med RIMPA ble holdt hos Bayside Counsil (den lokale myndigheten) som presenterte et prosjekt de hadde gjennomført med informasjonsforvaltning ved sammenslåing av to counsils i 2016. Problemstillinger,  muligheter og tilnærming til løsning var svært likt slik mange kommuner hjemme har jobbet med sine sammenslåinger. 

Konferansen og møtene har gitt oss interessante perspektiver og kunnskap. Vi vil gjerne dele dette med våre medlemmer og vil dele med dere gjennom artikler i Arkivråd.