IKT-sikkerhet - skylagring

Melding til Stortinget om IKT-sikkerhet ble lagt frem i dag. Meldingen omtaler også skylagring og Kulturdepartementets høring om ny arkivforskrift, se side 80.
Muligheten for å etablere en skyløsning med høyt sikkerhetsnivå vurderes også. Et viktig formål er å vurdere hvordan sentrale myndigheter
med særskilte sikkerhetsbehov også kan utnytte de effektiviseringsmulighetene som skytjenester gir. NSM og Difi gjennomfører vurderingen.