Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har nå behandlet Riksrevisjonens rapport om  arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har nå behandlet Riksrevisjonens rapport om  arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Hva de mener om saken kan du lese her:

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-078.pdf

 

Stortinget behandler saken 26. november.