Invitasjon til å søke om deltakelse med prosjekt på 10-dagers camp om digitalt arkiv i Catalonia.

NA har fått en henvendelse fra den Catalonske arkivorganisasjonen, Associació d'Arxivers - Gestors Documentals de Catalunya. De arrangerer 10-dagers camp om digitalt arkiv i april og ønsker å invitere norske kandidater til deltakelse.

Campen holdes fra 20. til 30. april, og det vil bli mulighet for deltakelse på både forelesninger, seminar, rundebordskonferanse og i arbeidsgrupper.

Opphold og halvpensjon (frokost og middag) dekkes, og kandidater kan i tillegg søke om stipend fra vår stipendordning, se informasjonsside om stipend, under kategori 3.

Søknad, CV og prosjektbeskrivelse må skrives på engelsk eller fransk. Se utfyllende beskrivelse og informasjon i pdf og på nett.
Søknadsfristen er 15. februar. Søknaden sendes elektronisk