Journalføring av sms og e-post

Den siste tiden har det vært svært mye diskusjon om journalføring av e-post, og nå er også SMS tema.

Kulturdepartementene sendte i 2010 på høring forslag om å endre arkivforskriften slik at SMS ble unntatt fra journalføringsplikten. Endringen er ikke gjennomført, så det betyr at det ikke er forskjell på journalføring av SMS og e-post – det er innholdet, ikke måten dokumentet er sendt på, som avgjør om dokumentet skal journalføres eller ikke.

Kulturdepartementet jobber fremdeles med denne saken, over ett år etter a høringsfristen gikk ut. Kanskje ikke så rart når vi leser høringssvarene.

Høringssvar

Hemmeligholder SMSer(dagbladet.no 29.2.2012)