Justisdepartementet svarer om journalføringsregler og offentleglova

I 2009 sendte NA et spørsmål til Kulturdepartementet om fortolkning av forholdet mellom arkivlovforskriften og offentleglova når det gjelder selvstendige rettssubjekter som er nye inn under offentlighetsloven. KUD sendte spørsmålet videre til Justistdepartementets lovavdeling. Nå har vi fått svar.

KUD sendte spørsmålet videre til Justistdepartementets lovavdeling. Nå har vi fått svar. Der står det blant annet at det ikke blir pålegg om å følge § 2,8, dvs. at det ikke er krav om et NOARK-system. Les hele svaret fra departementet.