Kurs - og seminarplanen for 2017 er på plass!

I 2017 har vi ti forskjellige kurs på planen, i både Oslo, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Vårt nye innføringskurs i offentlig arkivdrift gjennomføres for andre gang og vi tilbyr et todagers-kurs i Records management audit (dokumentasjonsrevisjon) i samarbeid med Scandinavian Information Audit. Forvaltning av elektroniske sak- og arkivsystemer gjennomføres i 2017 i ny drakt.

Her kan du se hele kurs- og seminarplanen og melde deg på.