NA forbereder kursplan for 2017 - hold av datoer i februar

Det foregår et intensivt arbeid i Norsk Arkivråd for å ferdigstille kursplanen for 2017. Vi ser frem til å tilby medlemmene et omfattende kursprogram, med både kjente og nye kurs.

Kursplanen vil bli publisert like etter nyttår, men allerede nå ønsker vi å informere om to kurs som kommer på planen i februar 2017:

Håndtering av personaldokumentasjon - Oslo 7. februar 2017
Våre erfarne kursinstruktører Jorunn Bødtker og Rune Lothe er ansvarlige for kurset som passer for ansatte både i offentlige og private virksomheter.

Records management audit - Oslo, 14. - 15. februar 2017
Vi viderefører samarbeidet med Scandinavian Information Audit og tilbyr i 2017 et to dagers-kurs om dokumentasjonsrevisjoner. Tine Weirsøe kommer til Oslo for å holde kurset, som hun gjorde i september 2016. Dette kurset vil gi en dypere forståelse og deltakerne vil få gjennomgått en "verktøykasse" for revisjonsgjennomfører. Kurset passer både for de som deltok på kurset i september og de som ikke har deltatt tidligere. Kurset tar for seg revisjon som verktøy, planlegging og gjennomføring av revisjoner, formelle grunnlag for revisjoner med mer. 

Samtidig som kursplanen publiseres etter nyttår vil det bli sendt ut invitasjoner og åpnes for påmelding. Vi ser frem til et aktivt 2017!