NA har bloggvakt på ICA seksjonen SPAs nettside

Norsk Arkivråd har denne måneden bloggvakt på ICA seksjonen SPAs nettsider og skal bidra med to innlegg. I det første innlegget skriver NAs styreleder Anja Jergel Vestvold om NAs mangeårige arbeid overfor myndighetene for å få i gang en helhetlig revisjon av arkivlovverket, samt NAs arbeid med innspill til arkivlovutvalget etter at dette ble nedsatt.

Les NAs innlegg på SPAs nettsider

 

SPA er seksjonen for arkivorganisasjoner (Section for Professional Associations) i den internationale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA)