NA har i dag avgitt høringssvar om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Vi mener EU sin personvernforordning innebærer en nødvendig modernisering i forhold til den digitale utviklingen i samfunnet,
men har flere merknader til utkastet.

 

Les vårt høringsvar her.

Høringsnotatet og flere høringssvar finner du på Regjeringen.no