NA har i dag sendt innspill til mandat for Personvernkommisjonen

NA sier seg her enig i at det er svært viktig å etablere godt personvern. Men påpeker at vi de siste årene og i forbindelse med lovendringer, bl.a. tilpassingen til EUs personvernforordning ser at oppfattelsen av hva som er godt personvern mer eller mindre alltid er ensbetydende med sletting. NA mener at formål med personvern bør være å sikre den enkeltes rettigheter.

Her kan du lese hele NAs innspill til mandat