NA i dagens budsjetthøring på Stortinget

Liv Heidi Siljebråten og Silje Bjørnsrud deltok på dagens høring i familie- og kulturkomiteen. NA takket for anledningen til å delta på høringen, og påpekte at statbudsjettet for neste år etter vår mening har et stort, gapende hull: Arkiv!

Les Innspillet vi holdt i komiteen i dag.

Les også NAs forhånds innsendte notat til familie- og kulturkomiteen.

Video fra dagens høring vil publiseres på Stortingets nettsider.
Vår sesjon starter kl. 16.02.