NA på AIIM-konferansen mars 2019

26.-28. mars arrangeres AIIMs konferanse Intelligent Information Management i San Diego. NA ved nestleder Vilde Ronge sendt innspill til AIIMs call for speakers, og i desember fikk vi den gledelige beskjeden om at innlegget er antatt!

Vilde holder foredraget “Think Big by Starting Small: How Our Tiny Team Connected All the Norwegian Public Health Records” 28. mars - https://aiimconference.com/Speakers

Les mer om AIIMs konferanse