NA på budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomité

Silje Bjørnsrud og Geir Magnus Walderhaug deltok på dagens budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomité om statsbudsjettet for 2020.

Blant annet påpekte NA at årets budsjett byr på en satsing for å skanne papirarkiv, men at dette ikke kan kalles digitalisering. Vi ba komiteen merke seg at det ikke er opplagt at satsingen kommer virksomhetenes digitalisering for avlevering til gode.

Vi viste også til NOU 2019:9 «Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver». De viktigste utfordringene som løftes der handler ikke om arkiver som allerede er skapt, men om dokumentasjon som skal skapes i virksomhetene i de kommende år, og som de ikke klarer å sikre slik at de blir arkiver for ettertiden. Budsjettet satser på å løse dagens utfordringer, NOUen peker på løsninger for digitale dokumentasjonsforvaltning i framtida. Lykkes ikke offentlig forvaltning med dokumentasjonsforvaltning i dag blir det ingen arkiver å fylle digitalarkivet med. Derfor hadde vi ønsket oss at det ble satt av midler til å følge opp noen av de områdene utredningen peker på at har sin løsning i automatiserte og innebygde løsninger som krever stor satsing på utvikling.

Kulturdepartementets ensidige oppfatning av arkiv som kulturarv og utvikling av fellesløsninger hos Arkivverket, gjør det vanskelig å finne midler rettet mot arbeidet med digital dokumentasjon i virksomhetene.

Les NAs forhåndsinnsendte notat til familie- og kulturkomiteen.

Se video fra høringen i Stortingets videoarkiv NAs innlegg fra min. 28.30