New Professionals

Nyutdannede arkivarer søkes!

Den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) inviterer nå nyutdannede arkivarer til å søke om å være med i deres "New Professionals Programme" for året 2018. ICA ønsker å skape faglige engasjement tidlig og stimulere fremtidens ledere innen vårt fagfelt til å bidra med frivillig arbeid over landegrensene. De som blir valgt ut, blir involvert i ICA-aktiviteter gjennom hele året inkludert deltakelse på neste års ICA-konferanse som skal være i Kamerun.

Søknadsfristen er 15. februar 2018.

For mer informasjon: https://www.ica.org/en/invitation-to-apply-for-participation-to-the-new-professionals-programme-2018