Ni av ti ordførere journalfører ikke sms

Kommunal Rapport har sendt ut en spørreundersøkelse til landets ordførere. Resultatene viser at bare 10 % har journalført en sms det siste året. 

Samtidig svarer 80% at de opplever at kommunens saksbehandlingssystem gjør det enkelt å journalføre innhold som mottas digitalt.

Vilde Ronge, leder for Norsk Arkivråd, uttaler til Kommunal Rapport at ”Dette bildet føyer seg dessverre inn i rekken av vårt inntrykk av hvordan journalføringsreglene praktiseres. Når undersøkelsen viser at det ikke er teknikken det står på, må det være mangel på gode holdninger som gjør at såpass lite journalføres.”

Les mer i Kommunal Rapport