Norsk Arkivråd har debutert på Arendalsuka

Arendalsuka ble i år arrangert for sjette gang, og for første gang deltok NA. Dette er etter hvert blitt en etablert møteplass for næringsliv, politikk og frivillig sektor.

Onsdag 16. august var det først duket for politisk debatt med temaet «Digital revolusjon eller politisk feighet?» Her var flere politiske partier representert pluss et par «tenketanker». Debatten dreide seg blant annet om hvordan skatteordninger og andre incentiver stimulerer til nytekning og innovasjon, og hvordan samspillet i det norske arbeidslivet har vært og vil være en kritisk suksessfaktor for videre utvikling, også innenfor digitalisering. Hva fremmer innovasjon innen digitalisering? Hvordan dekker vi kompetansebehovet som nå vokser frem blant dem som står midt i omstilling? Her var det spennende tanker, og kanskje vil resultatet av høstens valg påvirke hvordan Norge håndterer dette fremover.

NA hadde tilgang til en stand via Frivillighet Norge, og her vi fikk vi møtt masse mennesker og pratet om viktigheten av arkiv. Vi fikk også reklamert for debatten som ble arrangert på Arendal bibliotek senere på dagen.

Debatten hadde tittelen «Dine tippoldebarn vil neppe finne deg; hvordan bevare vår digitale hukommelse?» Det var mange folk i salen, og debatten var konstruktiv og god. Flere aktører etterlyste et bredere samspill mellom offentlig og privat sektor for å løse de utfordringene arkivfeltet står midt oppe i. Arrangementet var et samarbeid mellom blant annet NA, Arkivforbundet og Arkivverket. Det var spesielt inspirerende at Shazad Rana (teknologidirektør i Microsoft Norge) deltok i panelet. Det er sjelden vi på vår arena møter aktører som ikke leverer Noark-godkjente løsninger, men dette gav et annet blikk på spørsmålene som ble stilt.