Norsk Arkivråd på åpen møte om NOARK

Arkivverket holdt 29. januar "Åpent møte om Noark og andre utfordringer i dokumentasjonsforvaltningen".

Hensikten var å å belyse utfordringene med Noark, i forbindelse med at Noark skal evalueres av lovutvalget.

Norsk Arkivråd var representert ved leder Marianne Høiklev Tengs. Innlegget hennes kan du lese her.

 

Bilde: Inga Bolstad, Riksarkivar