Norsk Arkivråds innspill til Difis evaluering av OEP

Norsk Arkivråd har svart på oppfordringen "OEP: Sei di meining om tenesta".

 

Dif vil at OEP skal bli et enda mer effektivt verktøy for å få innsyn i det offentlige sine aktiviteter, resultater og ressursbruk, ved å gjøre offentlige dokumenter lett tilgjengelig for de som ønsker tilgang til dem, og oppfordrer alle som har synspunkter til å kommentere.

Norsk Arkivråd har svart på oppfordringen.
Norsk Arkivråds svar