Norsk Tippings arkiv er Årets arkiv!

Prisen Årets arkiv ble delt ut i går under mottakelsen Oslo kommune holdt i anledning Norsk Arkivråds 50-årsjubileum. Åres pris er bildet "Øyeblikket II" av kunstneren Alf Chr. Hvaring.

Vi gratulerer Norsk Tipping som vinner av prisen i 2011!

Landsstyret i Norsk Arkivråd besluttet i 2010 å opprette en egen pris for å hedre arkiver i arkivdannende institusjoner. Tanken var å stimulere til utvikling, og dessuten være til inspirasjon, for alle som jobber innen arkivdanning.

Årets jury har bestått av:

  • Gunn Karin Gjul, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag, og leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget
  • Bjørn Westlie, forfatter
  • Vilde Ronge, leder for Norsk Arkivråd (juryens leder)
  • Sissel Ødegård, redaktør for Arkivråd

 

Juryen sier blant annet følgende:
 

"Årets vinner har gått fra papirarkiv og manuelle løsninger til fullelektronisk arkiv på veldig kort tid. Vinneren har vært i en omstillingsprosess på mange områder de siste årene, og dette prosjektet føyer seg inn i rekken av vellykkede endringer. Hele prosessen har vært forankret på høyeste hold i virksomheten, og det er lagt føringer for utviklingen videre, bl.a. ved å avvikle det gamle filområdet allerede rett etter implementeringen av nytt system. At arkivet i denne prosessen i tillegg har hatt tid til å formidle sine erfaringer til andre, er imponerende. Virksomhetens prosjekt for innføring av elektronisk dokumenthåndtering er et eksempel til etterfølgelse og inspirasjon for andre arkiver, både offentlige og private.

Prisen Årets arkiv for 2011 tildeles Norsk Tipping for deres prosjekt for anskaffelse og implementering av en fullelektronisk dokumenthåndteringsløsning".