Ny bok om arkiv

Gudmund Valderhaugs bok ”Fotnote eller tekst? Arkiv og arkivarar i det 21. hundreåret” er ferdig.

I forordet skriver forfatteren at ”Formålet med denne boka er å stimulere til debatt om dei teoretiske og metodologiske føresetnadene for arkivarbeid i vid forstand. Ein slik debatt er nødvendig, fordi den samfunnsmessige og teknologiske utviklinga har gjort arkiv viktigare enn nokosinne”. Stipendmidler fra Norsk Arkivråd har gjort det mulig for Valderhaug å skrive boken.